zondag 5 juli 2009

NIEUWE BESTUURSLEDEN BOO
De afgelopen week konden drie nieuwe bestuursleden worden worden benoemd in het Algemeen Bestuur van de BOO.

Jan den Houter, Philip Eijsman en Harm Teunissen draaiden al een tijdje mee en zijn nu officieel toegetreden.

Het algemeen bestuur bestaat nu uit de volgende leden:

Fons Tacq. voorzitter
Rob Jansen, secretaris/penningmeester
Rob Aalbers, 2e penningmeester/ aandachtsgebied Opzzomeren
Harm Teunissen. lid, aandachtsgebied a13/A16/Wonen
Els Morks. lid, aandachtsgebied informatiepunt Ommord
Philp Eijsman. lid, aandachtsgebiede wijkbeheer
Jan d. Houter. lid, aandachtsgebied Ouderenproof
Aad Tetteroo. lid aandachtsgebied wonen

Ook op deze plaats willen wij de nieuwe bestuursleden uiteraard veel succes wensen bij het vrijwilligerswerk binnen de BOO.

Geen opmerkingen: