zondag 21 december 2008

KERSTSAMENZANG KERKPLEIN OPEN HOF


Op zaterdag 20 december a.s. is er weer de jaarlijkse samenzang op het plein voor het kerkelijk centrum Open Hof in Ommoord. Om elf uur ’s-morgens gaat het zingen beginnen en wordt er rondgegaan met oliebollen en warme drankjes. Dus als u niet warm zou worden van de muziek lijdt u beslist geen kou.

Het is nu al weer elfde maal dat dit zingen plaats gaat vinden, zodat er inmiddels van een traditie kan worden gesproken. Met steun in natura van C-1000, brasserie De Verandering, groentewinkel v.d. Polder, een kerstboom van het tuincentrum Gouweleeuw en de subsidie van het Wijkopzoomerteam kunnen deze activiteiten worden gefinancierd

De muziek bestaat voor het grootste gedeelte ook nu weer uit het bekende repertoire kerstliederen Daarnaast zal het begeleidende Romanov-ensemble enkele nieuwe arrangementen uitvoeren. Dat ensemble o.l.v. Roeland Kapaan doet nu al voor de negende keer mee Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te komen zingen. Een ongeschoolde stem is geen bezwaar. Samen met de koorleden van de vijf(!) Open Hof koren, waarvan er velen worden verwacht, zal het een mooie meerstemmigheid opleveren.

En……………voor de kinderen is er een verrassing!

>>Ga naar website BOO.......

Geen opmerkingen: