zondag 21 december 2008

BEWONERSCOMMISSIE WBR/ERA EN VVE STRIJDEN TEGEN WBR

Onderwerp: Bewoners ERA flats Ommoord eisen verbetering bij Woonstad Rotterdam (voorheen WBR, Woning Bedrijf Rotterdam).

Ommoord, 9 december 2008. Bewoners hebben genoeg van de houding van het WBR, welke haar afspraken niet nakomt. Huurders en kopers zijn gezamenlijk een handtekeningactie gestart om te eisen dat het WBR snel met daadkrachtige oplossingen komt en om haar te wijzen op haar verantwoordelijkheden. Ondanks leegstand van een aantal woningen, betuigden 367 gezinnen steun aan de actie. Problemen die maar niet worden opgelost zijn onder andere achterstallig onderhoud, onbetrouwbare liften, verouderde verwarmingssystemen en onvoldoende schoonmaak.

Een actiebrief is op 9 december naar de Geschillen Advies Commissie verstuurd, in de hoop dat de GAC als onafhankelijk orgaan de problemen bij het WBR op hoger niveau nog eens kan aankaarten, en zo de oplossing kan bespoedigen.

Contactpersoon: Joost van Lier,
jvanlier@gmail.com

De actiebrief kunt u lezen door
hier te klikken, idem voor het krantenartikel.

>>Ga naar website BOO.......

Geen opmerkingen: