maandag 6 oktober 2008

WIJKSCHOUW OMMOORD


Maandag 8 september was het weer tijd voor de kwartaalschouw van de wijk Ommoord. Dit keer zijn we in de Klaver -, Heide- en Mossenbuurt geweest. Ook een aantal extra klachten, ingediend door bewoners, hebben we op locatie bekeken.

Met 10 schouwers gingen we op pad; twee bewoners, 3 breed wijkbeheer schouwers, gemeentewerken, Roteb, stadstoezicht, deelgemeente en de politiek waren vertegenwoordigd.

Ommoord is een mooie groene wijk maar de boomwortels laten vaak niet veel heel van de bestrating.

Het had de afgelopen dagen flink geregend maar op een paar druppels na hebben we droog kunnen schouwen. Na de regenval vielen de plassen door de hele wijk zeker op. Zowel op oude verharding als op de pas aangelegde bestrating.

De vele vieze lichtmasten, door de groene aanslag, zijn ook steeds weer een bron van ergernis.

Graffiti is helaas door de hele wijk zichtbaar en graag zouden wij zien dat dit probleem bij de wortel aangepakt wordt. De vernieler betaalt of liever, maakt zelf schoon!

Alle speeltuintjes zijn goed onderhouden.

Klikobakken staan vaak op de openbare weg en ook wordt privé tuinafval door bewoners regelmatig op de openbare weg gedumpt. We moeten de wijk met z’n allen leefbaar houden dus ... kleine moeite om het naar het milieupark te brengen of te bellen met het gratis klachten nummer 01800-1545.

De grote voertuigen die werkzaamheden moeten verrichten en daarbij over gras, fiets- en voetpaden rijden worden als behoorlijk irritant ervaren. Alles wordt stuk gereden, zowel gras als verharding.

Het niet logisch afstemmen van werkzaamheden van diensten is frustrerend voor zowel diensten als bewoners. Wij pleiten voor beter overleg tussen de diensten bij hun planning van werkzaamheden.

Ook blijven wij erop hameren dat controle op werkzaamheden in onze wijk zeer zeker hard nodig blijft. Controle tijdens en zeker na de werkzaamheden is heel erg noodzakelijk.
Het zou ook onze wens zijn dat er een bankenbeleid wordt ingesteld. Het onderhoud aan de banken in Ommoord laat vaak te wensen over. Ook de vele aanhangwagentjes die weer in de wijken ongestraft blijven staan, laten zien dat er momenteel geen beleid hiervoor is.

Wij blijven alert op een omgeving die SCHOON, HEEL EN VEILIG is. Wij hopen dat iedere bewoner van Ommoord ons daarin steunt en zijn eigen bijdrage daarin levert.

Klachten over de buitenruimte bel het gratis nummer 01800-1545.

Schouwteam Breed Wijkbeheer (Bewonersorganisatie Ommoord).

>>Ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: