woensdag 13 mei 2009

HUURDERSVERENIGING OMMOORD 40 JAAR.


In 1968, toen er in Ommoord al zo’n drie jaar in een snel tempo enorme huurcomplexen werden gebouwd en de toenmalige voorzitter van de Stichting Wijkgemeenschap Ommoord (SWO) zag dat er vrij veel bouwfouten werden gemaakt en de verhuurders duidelijk niet gewend waren aan ‘lastige’ huurders, besloot hij dat er een huurdersvereniging moest komen. Hij vroeg de heer Jaques de Graaff (later de eerste voorzitter en zelfs ere-voorzitter van de HVO) om samen met ene André van Lieshout (die wilde hem wel helpen, werd er gezegd) zo’n huurdersvereniging op te richten. Deze heren, geholpen door nog enkele bewoners, gingen voortvarend aan de slag met de nodige voorbereidingen en op 19 april 1969 vond de eerste vergadering plaats en werd een voorlopig bestuur gekozen, bestaande uit de heren de Graaff, Noordam, van Lieshout, Huys, Doornbos en Hoogland. De voornaamste taak bestond uit het opstellen van de statuten en het huishoudelijk reglement en de voorbereiding van de oprichtingsvergadering

Op 19 mei 1969 was het dan zo ver dat deze kon worden gehouden. Alle toenmalige bewoners in Ommoord hadden daarvoor een uitnodiging gekregen, opgesteld door de heer J.de Graaff onder de titel ´Het schip van Ommoord met de kop’.

In 2009 is de HVO nog steeds een bloeiende vereniging met een groot aantal leden. Ofschoon er in de 40 jaar veel is veranderd (steeds meer huizen werden in de loop van de tijd verkocht) blijft de doelstelling van de HVO ongewijzigd, n.l. het opkomen voor de belangen van de huurders. De HVO wordt daarom door veel verhuurders als een belangrijke gesprekspartner gezien.

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum organiseert de HVO op dinsdag 19 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur een receptie voor haar relaties in Restaurant Keizershof.

Geen opmerkingen: