vrijdag 2 november 2007

INZ VRIJWILLIGERSCAFÉ PRINS ALEXANDER


Geachte vrijwilliger(s), Namens het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente wil ik u, vrijwilliger in onze deelgemeente, langs deze weg hartelijk bedanken voor uw inzet in de afgelopen tijd. Zonder u zou onze deelgemeente niet de sprankelende woon- en leefgemeenschap zijn die zij nu is!
Het verheugt mij u te kunnen melden dat wij in Prins Alexander op woensdag 28 november als deelgemeente de spits gaan afbijten van het Rotterdamse festivallnZ vrijwilligersstad met het eerste deelgemeentelijke Vrijwilligerscafé Prins Alexander.

Ik wil u dan ook van harte uitnodigen voor het Vrijwilligerscafé Prins Alexander om samen met alle andere vrijwilligers uit onze deelgemeente op woensdag 28 november vanaf 16.00 uur naar Eetcafé Friends (Zevenkampsering 303) te komen. Daarnaast kunt u op deze vrijwilligersdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur deelnemen aan een korte workshop in LLC Zevenkamp (Ambachtsplein 141). U kunt kiezen uit acht verschillende workshops over diverse thema's binnen het vrijwilligerswerk. Bij deze brief treft u een overzicht van deze acht thema's en een antwoordstrookje waarop u uw keuze(s) kunt aangeven. Tussen de rondes door kunt u van 16.00 tot 19.00 uur in Eetcafé Friends, tijdens het Vrijwilligerscafé Prins Alexander, uw collega-vrijwilligers ontmoeten en iets met hen eten en drinken. Bij gebleken succes zou dit café wel eens de eerste van een lange rij kunnen zijn.
Vrijwilligerscafé Prins Alexander en workshops Woensdag 28 november 2007 van 14.00-21.00 uur .

De volgende workshops zijn mogelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur:

1. Diversiteit in vrijwilligerswerk
Een workshop gericht op bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Diversiteit in het vrijwilligerswerk lijkt een logische zaak. In de praktijk blijkt het diversiteitbeleid vaak te blijven steken in het streven om bepaalde aantallen vrijwilligers binnen te halen, zodat de vrijwilligers van de organisatie een juiste afspiegeling vormen van de omgeving. Diversiteitbeleid is echter meer dan een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers, of een x-aantal vrijwilligers uit etnisch culturele minderheidsgroepen of vrijwilligers met een functionele beperking. Diversiteit in het vrijwilligerswerk betekent o.a. dat de organisatie zich bewust is van de verschillen tussen mensen die onder de vrijwilligers te onderscheiden zijn en dat er een organisatieklimaat' heerst waarbij al die groepen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. In de workshop wordt aandacht besteed aan hoe een organisatie met die verschillende aspecten van diversiteit in haar beleid aan de slag kan gaan. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het beslechten van vooroordelen, clichés en stereotiepen die mensen over en weer van elkaar hebben. In de workshop is er volop ruimte voor de ervaringen van de deelnemers.

 2. Levensreddende handelingen
Wat kunnen we doen voor eenvoudige, maar 0 zo belangrijke levensreddende eerste handelingen. In een workshop kijken we welke mogelijkheden er zijn voor preventie en het kunnen toepassen van enkele handelingen bij levensbedreigende situaties, zoals stabiele zijligging en reanimatie. Naast korte inleiding zal het mogelijk zijn om een aantal handelingen te oefenen. Het gaat niet om beheersen, wel om even stil te staan en misschien te kiezen voor een vervolg.

3. Vrijwilligerstest en hoe verder
Een workshop waarin u zich kunt oriënteren op het vrijwilligerswerk en/of waarin u de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk leert kennen en welke kwaliteiten u hierbij kunt inzetten.

4. Initiatieven met betrekking tot buurtparticipatie
In deze workshop wordt aangegeven hoe u gebruik kan maken van positieve krachten in de buurt, welke kansen en mogelijkheden er liggen om te komen tot een goede buurtgerichte samenwerking.

4. Groei en ontwikkeling vrijwilligers .
Hoe kan de ervaren vrijwilliger doorgroeien en zichzelf verder ontwikkelen.

De volgende workshops zijn mogelijk van 19.00 uur tot 21.00 uur:

1. Diversiteit in vrijwilligerswerk
Idem aan middagprogramma.

2. KenniZ aan de bar
Wat komt er allemaal kijken bij het draaien van een bar. En dan vooral bij de regelgeving voor het draaien van een bar. Natuurlijk is er de drank- en horecavergunning, die is nodig bij het schenken van (zwak) alcoholische dranken. En dan moeten er mensen binnen de organisatie een diploma sociale hygiëne hebben. En dan moeten er ook nog mensen een barinstructie krijgen. Wat betekent dat allemaal. Op die vragen gaan we in bij de workshop KenniZ aan de Bar. Een korte handleiding en aanbieden van materiaal om het draaien van de bar goed en volgens wettelijke richtlijnen te laten verlopen.

3. Sponsering
Sponsering voor vrijwilligersorganisaties. Hoe gaat dit in zijn werk?

4. Groei en ontwikkeling vrijwilligers
Hoe kan de ervaren vrijwilliger doorgroeien en zichzelf verder ontwikkelen.

Vrijwilligers die zich willen aanmelden, kunnen dit doen bij de deelgemeente Prins Alexander.

Geen opmerkingen: