dinsdag 8 juli 2008

BEWONERSBIJEENKOMST NIEUWBOUW GRASBUURT


Dinsdag 24 juni presenteren de deelgemeente, Woonbron en projectontwikkelaar Kristal de plannen voor de nieuwbouw in de Grasbuurt. Dagelijks bestuurder Erwin van Duin opent de avond om 19.30 uur in het Continental Art Center aan de Robert Kochplaats 342.

We hebben de avond georganiseerd om bewoners te informeren én te betrekken bij de planvorming en –uitvoering. Ook licht de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (Ds+v) de stedenbouwkundige randvoorwaarden toe. Alle bewoners van de Grasbuurt hebben een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.

Programma
19.00 uur: Ontvangst;
19.30 - 19.40: Start officiële gedeelte: welkomstwoord, uitleg programma en het doel van de avond;
19.40 - 19.50: Toelichting van de ontwikkelvisie door Woonbron Kristal;
19.50 – 20.20: Toelichting stedenbouwkundige randvoorwaarden door dS+V;
20.20 – 20.50: Presentatie verkavelingstudie door Attika architecten;
20.50 – 21.00: Toelichting participatie door Woonbron. Hoe betrekken we
omwonenden?
21.00 – 21.30: Reacties en vragen van aanwezigen;
21.30 uur Afsluiting door voorzitter.

Ruim een jaar geleden maakte Woonbron bekend dat zij de zeventig 55+ woningen aan de Brongras, Fioringras, Kamgras en Raaigras gaat slopen. De reden hiervoor is dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is besloten om tot vergroting en nieuwbouw van de basisschool De Piloot over te gaan.

>>Ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: