donderdag 11 oktober 2007

OMMOORDSEVELDOp woensdagochtend 17 oktober zal de gemeenteraadscommissie Fysieke Infrastructuur, Buitenruimte en Sport (FIBS) beslissen welk advies zij de Gemeenteraad zullen geven over het al dan niet bebouwen van het Ommoordseveld. Die morgen behandelen zij de “Stadsvisie 2030”. In dit plan staat het voornemen om 200 tot 450 villa’s te bouwen op het veld.

Wij willen daar met een flink aantal mensen naar toe gaan. Het actiecomité Ommoordse veld Open en Groen heeft inmiddels 5000 handtekeningen en adhesiebetuigingen verzameld. Deze zullen overhandigd worden. Verschillende organisaties zullen uit Ommoord zullen het woord richten tot de commissieleden.

Wie met ons mee wil gaan wordt verzocht om 8.30 uur aanwezig te zijn op het Metrostation Graskruid. We vertrekken van daar gezamenlijk naar het Stadhuis, kamer 7. De vergadering begint om 9.30 uur. Meer informatie is te verkrijgen bij het opbouwwerk Ommoord, tel 010 42 00 404 of 06 444 98 374.

De afgelopen week heeft de actiegroep hard gewerkt en zijn er enige honderden kaarten verzonden naar de gemeenteraad van Rotterdam om hen ervan te overtuigen dat er geen woningbouw op het Ommoordse veld moet komen.
Uiteraard kunt u nog steeds uw steun betuigen via de weblog
http://ommoordseveld.blogspot.com

1 opmerking:

Bewonersorganisatie Ommoord zei

We zijn benieuwd naar de reacties op dit bericht