zondag 21 februari 2010

A13/A16


Het lijkt de laatste tijd wat stil rond de plannen met betrekking tot de verlengde A13/A16, maar achter de schermen wordt er nog steeds gewerkt om een goede inpassing te bewerkstelligen.

Zoals bekend is de minster voornemens om in de loop van 2010 een besluit te nemen over de inpassing in het landschap.

Onduidelijk blijft wat nu het standpunt is van wethouder Vervat in deze vaak. Daarom is de afgelopen een brief verzonden aan de Bestuurlijke Afstemgroep A13/A16.

Deze brief kunt u lezen door hier te klikken. De gemeente Lansingerland heeft inmiddels ook aangedrongen op meer duidelijkheid, deze kunt u lezen door hier te klikken.

Eén bewoner uit Ommoord heeft onlangs gereageerd op de plannen en heeft aangegeven dat hij in alle discussies de problematiek van de luchtvervuiling (fijnstof) begint te missen.

Voor de projectgroep A13/A16 blijft dit echter een hoge prioriteit, die zeker in de aandacht blijft. De reactie van de bewoner kunt u lezen door hier te klikken.

Geen opmerkingen: