maandag 9 februari 2009

START DIALOOGBIJEENKOMSTEN

Bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek laten gaan. Dat is het doel van de serie dialoogbijeenkomsten die het PBR (Platform Buitenlanders Rijnmond) in februari in de deelgemeente Prins Alexander organiseert.

Portefeuillehouder Geertje Boekhoudt (o.a. Participatie en Sociale Samenhang) opent op dinsdag 10 februari 2009 om 18:30 uur de eerste dialoogbijeenkomst in SWeDoRo, Michelangelostraat 46. Bewoners zijn van harte uitgenodigd aan de dialogen deel te nemen.

“De mate van je betrokkenheid en participatie telt in de deelgemeente Prins Alexander”.

Onder dit motto organiseert het PBR (Platform Buitenlanders Rijnmond) in opdracht van de dienst JOS (Jeugd Onderwijs en Samenleving) enkele dialoogbijeenkomsten in samenwerking met de deelgemeente Prins Alexander en andere lokale partners zoals Sonor, zelf- en bewonersorganisaties.

Bijeenkomsten

De dialoogbijeenkomsten worden in de periode tussen 10 en 19 februari a.s. op verschillende locaties in deelgemeente Prins Alexander georganiseerd: één in Het Lage Land, één in Ommoord, één in Oosterflank en de laatste in Zevenkamp.

De dialoogbijeenkomsten bieden verschillende bevolkingsgroepen de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over wijkgerelateerde onderwerpen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

Datum Locatie/adres Hoofdthema

10 februari 2009 SWeDoRo, Michelangelostraat 46 Wijk als bindmiddel

11 februari 2009 LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141 Positie vrouwen/moeders

13 februari 2009 De Hoeksteen, Mombassaplaats 2 Opvoeding en onderwijs

19 februari 2009 Viersprong, John Mottweg 122 Relatie Jong en oud
Platform Buitenlanders Rijnmond

PBR gelooft in bundeling van krachten en is zich ervan bewust dat lokale ontwikkelingen een belangrijke basis moeten zijn voor elk initiatief op wijkniveau. Om deze redenen werkt PBR nauw samen met belangrijke lokale spelers zoals opbouwwerkers, bewonersorganisaties en zelforganisaties van migranten.

Geen opmerkingen: