maandag 9 februari 2009

WERKAAMHEDEN PRESIDENT ROOSEVELTWEG


Op maandag 16 februari start Gemeentewerken met het vervangen van de rotonde-banden van de President Rooseveltweg/John Mottweg.

Deze werkzaamheden zullen 2 dagen in beslag nemen.

Vervolgens worden de banden vervangen van de rotonde President Rooseveltweg/Kamerlingh Onnesweg. Ook deze werkzaamheden zullen 2 dagen in beslag nemen.

De President Rooseveltweg zal niet in zijn geheel worden afgesloten. Tijdens het werk wordt dat deel van de weg aan één zijde afgesloten.

De werkzaamheden zullen niet in de spitstijden worden uitgevoerd. Dit betekent dat de werkzaamheden na ’s morgens 09.00 uur starten en ’s middags voor 16.00 uur stoppen. Tijdens de spits is de gehele President Rooseveltweg open voor het verkeer.

Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer worden omgeleid via de President Wilsonweg.

De omleiding van het verkeer wordt door bebording aangegeven.

In de week van 9 maart worden de rontonde-banden van de President Rooseveltweg/Cymbelkruid en President Rooseveltweg/Barbarakruid op dezelfde wijze aangepakt.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met de heer S. de Graaf, tel. (010) 289 01 28.


>>Ga naar website BOO>>

Geen opmerkingen: