maandag 1 september 2008MOTTO, NIEUW IN DE DEELGEMEENTE PRINS ALEXANDER

Een nieuw initiatief komt in de deelgemeente Prins Alexander van de grond met de naam Motto. Dit project wil met behulp van vrijwilligers aandacht schenken aan zingeving- en levensvragen van thuiswonende ouderen en mensen met een beperking.

Veel ouderen maken het goed tot op hoge leeftijd. Zij zijn ondernemend, gaan erop uit en regelen hun eigen leven. Sommigen krijgen gebreken, maar kunnen veel zelf als hen af en toe een helpende hand wordt toegestoken.

Ouderen wonen steeds langer thuis. De een is daar gelukkig mee en vindt het fijn om zelfstandig te zijn. De ander valt het tegen, woont al zolang alleen en zou heel graag wat meer contacten willen. Kortom, we zien bij ouderen een toenemende behoefte aan een luisterend oor, een verlangen naar waardevolle gesprekken en vertrouwelijke relaties.

Ook mensen met een verstandelijke of psychische beperking voelen zich soms alleen of zoeken iemand die tijd en aandacht heeft om te luisteren naar hun verhaal.

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed gesprek

Waar vindt u zo’n luisterend oor? Iemand met wie u eens √©cht vertrouwelijk en goed kan praten. Motto biedt u een vertrouwde gesprekspartner.

Wilt u meer weten?
Bel dan naar VraagWijzer Alexander: 0900-2868100 ( 0,05 euro p/m) bij voorkeur op maandag en dinsdag en vraag naar Motto. Gerrie Kooijman, projectcoördinator en geestelijk verzorger neemt contact met u op. U kunt ook mailen naar
motto@stichtingmda.nl

Kent u iemand in de deelgemeente Prins Alexander, een kennis, een buurman of buurvouw, voor wie Motto iets kan betekenen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit stukje onder zijn of haar aandacht te brengen? Motto start in het Lage Land en Ommoord.

Motto is een samenwerkingsverband van de Stichting Geestelijke Verzorging Rijnmond (SGVR) en Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA). Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Deelgemeente Prins Alexander en het Oranje Fonds.

>>Ga naar website BOO...

Geen opmerkingen: