zaterdag 13 september 2008

20 MILJOEN VOOR BEWONERSINITIATIEVENMinister Vogelaar heeft € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven. Dit bedrag wordt verdeeld in 2x € 10 miljoen.

De eerste € 10 miljoen is bestemd voor de zgn. WWI-wijken (de krachtwijken van minister Vogelaar). Rotterdam heeft daar €2,8 miljoen van ontvangen. Deze gelden kunnen alleen in de krachtwijken worden geïnvesteerd. Toewijzing zal geschieden door de deelgemeente in overleg met de lokale corporaties.

De tweede € 10 miljoen wordt verdeeld over de G31 gemeenten (31 grootste gemeenten van Nederland). Dit betekent dat elke G31 gemeente € 300.000 ontvangt. Ook Rotterdam krijgt zodoende € 300.000. Deze gelden zijn beschikbaar voor initiatieven in de hele stad. Het ligt in bedoeling van de minister dat de €300.000 wordt verdeeld door middel van een vouchersysteem.
Bewoners kunnen een dergelijke voucher aanvragen om daarmee hun activiteiten te bekostigen. De vouchers hebben een waarde van maximaal € 5.000 en er kunnen maximaal twee vouchers per bewonersinitiatief gebruikt worden. Onder zeer bijzondere voorwaarden kan hiervan afgeweken worden. Indien het vouchersysteem een succes blijkt te zijn, zal hier in de toekomst vaker gebruik van gemaakt worden.

Over de wijze van verdeling is advies gevraagd aan de Gemeente Rotterdam. Dit advies aan de Minister moet voor 1 oktober 2008 worden ingediend. Rotterdam kent al een aantal regelingen, weer een nieuwe regeling maakt het er niet duidelijker op en brengt extra administratieve lasten met zich mee. Voor dit advies zal worden uitgebracht zal o.a. aan de Bewonersorganisaties om hun mening worden gevraagd.

>>Ga naar website BOO.....

Geen opmerkingen: