donderdag 2 oktober 2008

RAPPORT GELUID ACTIEPLANNEN

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli een ontwerpactieplan Geluid vastgesteld. Het plan beschrijft welke geluidsbronnen de meeste geluidshinder veroorzaken en op welke manier de gemeente van plan is met deze geluidshinder om te gaan. Het doel is om op die manier de kwaliteit van de leefomgeving voor de Rotterdammers te vergroten.

Aanleiding
In 2007 heeft de gemeente geluidsbelastingskaarten opgesteld. De kaarten geven inzicht in de geluidsbelasting die in Rotterdam ontstaat vanwege wegverkeers-, railverkeers-, industrie- en vliegverkeerslawaai. Vervolgens heeft de gemeente op basis van deze kaarten het ontwerpactieplan Geluid opgesteld.

ReagerenHet ontwerpactieplan Geluid ligt vanaf 3 september gedurende 6 weken ter inzage bij de DCMR. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het ontwerpactieplan kenbaar maken.
Dit kan tijdens een van de inspraakavonden die gehouden worden op:
woensdag 17 sept., Buurtcentrum Schiemond, Dempostraat 143, 19.30 uur
donderdag 18 sept., Partycentrum Lommerrijk, Straatweg 99, 19.30 uur
of schriftelijk
DCMR Milieudienst Rijnmond, ter attentie van de heer J.C. Meijdam, Postbus 8433100 AV Schiedam. Of per e-mail: geluid@dcmr.nl Bezoekadres: ‘s-Gravelandsweg 565 - Schiedam

Geen opmerkingen: