zondag 17 februari 2008

OUDERENPROOF OMMOORD


Het was de afgelopen maanden wat stil rond het project Ouderenproof Ommoord. Maar dat betekende niet dat er achter de schermen hard werd gewerkt.

Drie themawerkgroepen, t.w.:
· Zorg– en Dienstverlening
· Welzijn
· Wonen en Woonomgeving

Begin februari hebben de vrijwilligers die aan de samenstelling van het rapport hebben meegewerkt hun rapportage en aanbevelingen ingeleverd. En het moet gezegd worden dat er heel wat suggesties zijn gedaan om te komen tot verbeteringen.

Hoe nu verder?
Alle aanbevelingen worden aangeboden aan de Klankbordgroep (samengesteld uit vertegenwoordigers van een groot aantal in Ommoord werkzame instellingen) en vervolgens aan het Bestuur van de Deelgemeente.

Waakhonden
Het is natuurlijk mooi dat er een groot aantal aanbevelingen zijn geformuleerd, ze moeten uiteraard ook worden uitgevoerd. Hierop zullen de ‘waakhonden’ (bewoners uit Ommoord) gaan toezien. Want het kan en mag natuurlijk niet zo zijn dat er niets met de aanbevelingen wordt gedaan.

U hoort de komende maanden uiteraard nog meer van. Verder kunt u natuurlijk ook veel informatie vinden op
www.seniorenommoord.nl

Geen opmerkingen: