zondag 18 mei 2008

HET 'GAT' VAN TERBREGGE IS DICHT
Na lang wachten is eindelijk het “gat van Terbregge” dicht.Het is de bijnaam voor een ontbrekend deel in de geluidswering van de A20 dat jarenlang geluidsoverlast veroorzaakte in de Bloemenbuurt, Rozenbuurt en Varenbuurt. Het geluid was, bij wind uit westelijke richting zelfs te horen in Hillegersberg.Nu staat het er dan eindelijk: een twee meter hoog plexiglazen scherm dat het geluid moet tegenhouden.Alleen, veel Ommoorders vragen zich af of dit scherm wel effectief genoeg is, omdat het qua vorm afwijkt van het (ook niet zo effectieve) geluidscherm dat tot aan het Terbregseplein langs de weg staat. Is het niet meer een “schaamschot”, om de bewoners te laten zien dat Gemeentewerken van goede wil is? Twee meter hoog, recht plexiglas is misschien niet erg effectief en zullen de bewoners er niet veel van merken, omdat het geluid er makkelijk overheen komt en nauwelijks teruggekaatst of geabsorbeerd wordt.
Het is in ieder geval al ingewijd door de graffitiebendes.Wethouder Harbers zal op dinsdag 20 mei, om 08.30 uur, het gereedkomen van het scherm afronden. Hij zou het erg op prijs stellen als u en wellicht nog andere bewoners die zich actief met de tot standkoming van het geluidscherm bezig gehouden hebben, daarbij aanwezig kan zijn. Het is een klein evenementje: tussen 08.00 en 08.30 uur verzamelen we op het terrein van Rijkswaterstaat (ingang Ommoordseweg, naast nr 50, schuin tegenover nr 87) en tussen 08.30 en 09.00 uur vind het officiele gedeelte plaats. Naast de wethouder is eveneens de portefeuillehouder aanwezig

Geen opmerkingen: