maandag 5 mei 2008

LEEFSTIJLENDAG


In Ommoord gaat de werkgroep leefstijlen een leefstijlendag organiseren op 5 juni 2008. De wijk Ommoord vergrijst en verkleurt, werkgroep Leefstijlen probeert door middel van het uitwisselen van verhalen bewoners met elkaar te laten kennis maken en over en weer tot een beter begrip van elkaars leefstijlen te laten komen .
De werkgroep Leefstijlen Ommoord bestaat uit getrainde vrijwilligers die een verhalengroep kunnen begeleiden. De werkgroep wordt begeleid door het opbouwwerk Sonor.

De afgelopen jaren hebben op verschillende plekken in Ommoord meer dan 15 verhalengroepen gefunctioneerd. Deze verhalengroepen bestaan uit vooral Nederlandse ouderen en Ommoorders met een migratieachtergrond. De laatste jaren doen ook mensen met een verstandelijke beperking mee.

Opzet van de leefstijlendag
De leefstijlendag gaan we op 5 juni op het terras van Nieuw Oldenoord in Ommoord organiseren. Op het terras gaan we acht tafels opstellen.
Per tafel gaat dan een groep van 10 deelnemers aan de gang met verhalen uitwisselen aan de hand van een thema en onder begeleiding. Het thema is dit jaar: ‘de eerste keer’. Van alle verhalen hopen we weer een boekje te maken.

Tussen de verhalen door gaan we met elkaar ook aan deze tafels picknicken. We hopen dat de deelnemers zich opgeven voor een vervolg verhalengroep, die we na de zomer weer willen starten.

Opgeven voor deelname aan de Leefstijlendag kan bij:
Werkgroep Leefstijlen, Opbouwwerk Ommoord, John Mottweg 122, 3068 ZT Rotterdam
010 - 4200404

Geen opmerkingen: