dinsdag 13 januari 2009

OPENING 'BESCHERMENDE WOONVORM TAGORE'

Op dinsdag 13 januari 2009 opent Robert Krul, voorzitter deelgemeente, samen met vertegenwoordigers van Vestia en Pameijer om 15:00 uur de Beschermende Woonvorm (BW) Tagore aan de Tagoreplaats 19. Vanuit deze locatie worden zes voormalig thuislozen die in verschillende flats wonen, begeleid naar het zelfstandig wonen.

Lee-Anne van den Brand, beeldend kunstenares, geeft aan deze bijzondere dag een artistiek tintje.

De woonvorm is opgezet voor ex-dak- en thuislozen met een psychiatrische achtergrond. Pameijer zorgt als huurder van deze individuele woningen voor begeleiding van de nieuwe bewoners. Deze bewoners kunnen met woonbegeleiding goed en bijna geheel zelfstandig functioneren. Ook omdat zij geselecteerd zijn op een bepaalde mate van zelfredzaamheid. Het is voor hen de laatste stap op weg naar een zelfstandige woonruimte.

De medebewoners van de flat zijn over de komst van de nieuwe bewoners uitvoerig geïnformeerd. Zij zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn

Maatschappelijke Opvang Ommoord

Via het project ‘Voor en Door’ van Woningcorporatie Vestia Rotterdam Noord en Pameijer hebben vanaf begin 2008 zes bewoners van 23 jaar en ouder een woning gevonden aan de Eliotplaats, Hemingwayplaats, Tagoreplaats en Albert Camusplaats (één bewoner per tweekamerwoning). In 2009 komen daar nog negen bewoners bij.

Vestia Rotterdam Noord, Pameijer en deelgemeente Prins Alexander vinden het belangrijk dat deze

kwetsbare groep mensen een goede kans krijgt om een nieuw leven op te bouwen. Door begeleid zelfstandig wonen in een rustige buurt als Ommoord kunnen zij hun leven weer oppakken. De vier flats zijn hiervoor heel geschikt.

De deelgemeente Prins Alexander kreeg de stedelijke opdracht om drie locaties in Prins Alexander aan te wijzen voor maatschappelijke opvang. Na deze locaties in Ommoord worden ook locaties gerealiseerd in Nesselande en aan het Romanohof in Prinsenland.Pameijer

Pameijer vindt dat mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek thuis horen in de samenleving, net als ieder ander. Door aanwezig te zijn in de samenleving kunnen zij op een gewone, natuurlijke manier contacten en relaties met andere mensen ontwikkelen. Met buren, met collega’s op het werk, met kinderen in het gewone onderwijs of met clubgenoten van de sportvereniging. Dagelijks zetten ruim 2.000 medewerkers en vrijwilligers zich in om meer dan 3.500 cliënten te ondersteunen op alle levensterreinen: wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. In de regio Rijnmond en op de Zuid-Hollandse Eilanden.

>>Ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: