zondag 22 maart 2009

FIETSTUNNELS ZIJN ONVEILIGOnder de noemer 'De Verbinding' hebben een aantal instellingen uit Ommoord het initiatief genomen om jongeren en ouderen te laten meedenken bij het opknappen van de twee fietstunnels bij het Albert Schweitzerplantsoen in Ommoord.Er is een idee om de twee tunneltjes, die ernstig vervuild zijn door het jarenlang geklieder met graffiti, op te knappen. Alle bewoners uit Ommoord worden betrokken bij het opknappen van de tunneltjes. Iedereen is welkom om mee te denken om tot een leuk en creatief ontwerp te komen. Een kunstenaar die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het kunstwerk verwerkt alle tekeneningen tot één geheel.In April ontmoeten jong en oud elkaar om, onder begelelding van een kunstenaar, te komen tot een ontwerp voor de tunnels. Hiervoor zijn een aantal bijeenkomsten gepland.

Op 1 April zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden en zullen jong en oud elkaar ontmoeten en kennis maken.
Op 8 April zullen de doelgroepen hun creatieve ideeën aan elkaar presenteren en zo tot een gezamenlijk idee komen.
Op 15 April zal de laatste bijeenkomst worden gehouden waar de kunstenaar het ontwerp zal tonen.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in buurthuis de Molshoop. De twee eerste bijeenkomsten zijn van 18.00 uur tot 20.00 uur. De laatste bijeenkomst is van 17.00 uur tot 20.00 uur.Deelname is geheel gratis. Aanmelden kan tot 31 maart bij Cleo van 't Kruys of Emile Feuth van buurthuis de Molshoop, Sugrid Undsetweg 300, telefoon 010-4212722, of cleo.vantkruys@buurtwerk.alexander.nl.

Geen opmerkingen: