maandag 12 mei 2008

INFORMATIEPUNT OMMOORD


Weet U wat HUBA is?

HUBA is Hulp BelastingAangifte

Voor het 6e achtereenvolgende jaar hebben vrijwilligers van het Informatiepunt Ommoord in nauwe samenwerking met medewerkers van MDA/Vraagwijzer voor bewoners van 65 jaar en ouder uit Ommoord en Zevenkamp de belastingaangifte verzorgd.

Dat hieraan weer grote behoefte bestond bleek wel uit het feit dat al eind januari, nog vóór de blauwe envelop op de deurmat lag, de eerste bewoners informeerden of er weer hulp bij de belastingaangifte zou worden gegeven.

Er werd een team van 7 medewerkers gevormd. Door de Belastingdienst werd voorlichting over de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar gegeven, waarna de inschrijving kon beginnen.

Ongeveer 250 bewoners hebben zich aangemeld. De jongste was 65 jaar, de oudste 94 jaar!

Deze gratis service is bedoeld voor bewoners met een niet te hoog inkomen en een “kleine spaarpot”.

Door aangifte te doen is het mogelijk om aftrekposten op te voeren, zoals de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering, de vaste aftrek voor 65plussers, kosten voor hulpmiddelen zoals een bril, gehoorapparaat, thuiszorg, reiskosten naar de arts of ziekenhuis, kosten voor een dieet, de tandarts enz.

Naar schatting is er voor enkele tienduizenden euro’s teruggevorderd bij de Belastingdienst.
Volgend jaar vervallen al deze aftrekposten, dus…….. Het is van belang nu nog aangifte te doen van aanschaffingen die niet door de verzekering worden vergoed.

Geen opmerkingen: