maandag 12 mei 2008

TVO DE RTONDE & DOC.SHOP


TVO de Rotonde & DocShop

Dit schooljaar zijn TVO- de Rotonde en DocShop een intensieve samenwerking aangegaan in het kader van voorlichting en preventie bij VMBO-scholieren.

TVO- de Rotonde is een voormalige VSO-LOMschool, wat tegenwoordig bekend staat als een LWOO-vestiging binnen het Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Leerlingen met leerachterstanden en/of sociaal/emotionele problematiek werken hier binnen een kleine, specialistische setting toe naar een vervolgopleiding binnen het VMBO of ROC.

Dit najaar is gestart met een intensieve samenwerking tussen de Rotonde en DocShop aan de hand van maandelijkse thema’s zoals depressiviteit, drugsgebruik, gezonde voeding, seksualiteit. Thema’s waar bij de doelgroep van de school ondanks de intensieve zorgstructuur van de school een duidelijke behoefte aan voorlichting is bij de leerlingen.

In de bovenbouw van de school krijgen de leerlingen maandelijks in hun eigen stamgroep onder begeleiding van hun mentor een voorlichting over het thema van de week. Een sterk punt naast de vertrouwde setting is het feit dat DocShop hierbij vaak gebruik maakt van deskundigen van bijvoorbeeld Bouman GGZ, Riagg, en soms zelfs van ervaringsdeskundigen. Hierdoor wordt door de veilige sfeer en deskundige voorlichting een grote stap voorwaarts gemaakt in de preventieve voorlichting en bewustwording van de leerlingen. De laagdrempeligheid leidt er verder toe dat leerlingen actiever meedoen aan een voorlichting en bijvoorbeeld ook sneller hun vragen durven te stellen over in hun ogen zeer precaire onderwerpen.

Vooruitlopend op de nog komende evaluatie binnen het managementteam van de school kan voorlopig worden geconcludeerd dat de samenwerking met DocShop tot nu toe een zeer welkome en noodzakelijke aanvulling is op het onderwijsaanbod van de school. Hopelijk kan dit in het komende schooljaar worden gecontinueerd.

Jacco Broekhuizen
Teamleider bovenbouw TVO- de Rotonde

Geen opmerkingen: